Stichting Alles-is-Sport

Welkom bij Alles-is-Sport!

Ons doel is sporten voor iedereen, jong en oud. En voor iedereen op zijn/haar niveau.

G-Sport

Sporten voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

G-Bowlen

Bowlen voor jong en oud met een beperking.

Alle leeftijden welkom!

G-Zwemmen

Alles-is-Sport verzorgt zwemlessen in de ruimste zin van het woord voor diegenen die extra hulp/begeleiding/aandacht nodig hebben.

MBVO

Meer Bewegen Voor Ouderen

Gymnastiek voor 55-plussers. Het doel van de bewegingsactiviteiten is het bewegen te onderhouden, zodat ouderen zo optimaal mogelijk blijven functioneren en zo lang mogelijk in staat zijn zichzelf te redden.

Bocce

De sport biedt mensen met een beperking de mogelijkheid tot sociaal contact, het ontwikkelen van hun fysiek en het verbeteren van hun zelfvertrouwen.

Jeu de Boules

Elke vrijdagmiddag van 14:00-16:00 uur.