Privacyverklaring Stichting Alles-is-Sport,

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.


Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerking verantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Wilma Terlouw, Stichting Alles-is-Sport gevestigd in Krimpen aan de Lek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55390668.

Persoonsgegevens
Waarom ik jouw gegevens bewaar? Jouw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met jou te houden over de weg die wij samen gaan als Wilma Terlouw en sporter van Stichting Alles-is-Sport.
Ik vraag alleen naar jouw contactgegevens nadat je ja hebt gezegd op met mij te werken. Zie je er na een tijdje van af dan is dat prima. Dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht je ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching, zwemles, sporten, of welke dienst dan ook van Stichting Alles-is-Sport gaat) dan vraag ik je om meer gegevens. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef dan is dat uiteraard alleen met jouw toestemming.

Beveiliging
Bij wet wordt van mij verlangd dat ik jouw gegevens bescherm. Dat doe ik ook. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code.
Mijn site (www.alles-is-sport.nl) zijn etalages, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar
geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Voor onze site enz gebruik ik voor zover ik
weet geen cookies. Die heb ik liever bij de koffie.

Niet digitale gegevens
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op of bewaar iets. Ik bewaar dat in een map in een afgesloten kast. En ik weet waar de sleutel verstopt is.

Je mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is. Laten we daar maar niet van uitgaan.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van jou niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met jou doe.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken.

Foto / beeldmateriaal
Soms maak ik foto's en filmpjes. Dit is allemaal voor gebruik van onze Stichting en kunnen wij van de opnames leren. Het gebruik van beeldmateriaal op sociale media gebeurd alleen maar met instemming van jou! En zullen alleen door mij gebruikt en geplaatst worden. Met ondertekening ga je daarmee akkoord.

Beeldmateriaal die door jou en/of je ouders/verzorgers worden gemaakt mogen ook alleen maar gebruikt worden met instemming van iedereen die erop staat. Dus vraag dit ter plaatsen even na.

Digitale nieuwsberichten

In onze mailboxen ontvangen we gewenste en ongewenste nieuwsbrieven. Maar wij willen dat je alleen maar gewenste berichten van ons ontvangt. Onderstaand kan je aangeven of je dit wel of niet wenst te ontvangen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers die werkzaam zijn bij Stichting Alles-is-Sport zijn ook verplicht zich te houden aan de afspraken
over het maken en delen van informatie van jou of over jou.

Ze mogen geen beeldmateriaal opslaan of delen op eigen apparaten.

Ondergetekende gaat akkoord met bovenstaande en begrijpt dat we ons allemaal moeten houden aan deze privacyverklaring.

En dat het gevolgen heeft als men dat niet doet.

Ouders/verzorgers/deelnemers geven wel/geen toestemming tot gebruik van beeldmateriaal van de
deelnemer op sociale media en/of op site van Stichting Alles-is-Sport.

Ouders/verzorgers/deelnemers geven wel/geen toestemming om het mailadres te gebruiken om digitale nieuwsbrieven te ontvangen.

Naam; ___________________________________________________
Plaats;___________________________________________________
Datum;___________________________________________________